KOSZYK JEST
PUSTY

+ 48 (052) 311 18 52, + 48 503 838 780

sklep@musichouse.pl

Regulamin

 

 

Regulamin świadczenia usług sklepu

MusicHouse .pl

 

§ 1

MusicHouse .pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest MusicHouse

Katarzyna Stylinska
Kcyñska 6A
85-304, Bydgoszcz
tel 52 3111 852
Nip 9532316205
Regon 363086919

 

prowadzący działalność gospodarczą pod firma MusicHouse .pl Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie MusicHouse .pl .

 

§ 2

MusicHouse .pl jest internetowym sklepem muzycznym  za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać sprzęt muzyczny. 

 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem MusicHouse .pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.


§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu MusicHouse .pl/rejestracja i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie MusicHouse .pl  bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość SMS (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 


§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a MusicHouse .pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie w terminie do 14 dni.


§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek MusicHouse .pl który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, MusicHouse .pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, MusicHouse .pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi MusicHouse .pl.
 
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl